Podravska regija SlovenijaGričevnata Podravska regija leži na severovzhodu Slovenije. Največje urbano središče regije je Maribor. Vodno bogastvo regije se izkorišča za pridobivanje električne energija, plodna zemlja pa za kmetijsko dejavnost.